Lịch thi của Trần Quang Hiển

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
04-01-2019 6 3 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng cao 4 E32 (17)
11-01-2019 6 2 Nhập môn công nghệ tri thức & máy học 2 C102 (15)
14-01-2019 2 1 Phân tích và thiết kế thuật toán 3 E114 (16)
14-01-2019 2 2 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên 2 E22 (16)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment