Lịch thi của Hoàng Hiệp

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 2 An toàn mạng máy tính 7 E101 (15)
09-01-2019 4 2 Hệ thống nhúng Mạng không dây 6 E101 (29)
11-01-2019 6 2 Lập trình hệ thống 6 C301 (29)
16-01-2019 4 2 Quản trị mạng và hệ thống 8 E24 (15)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 15 C311 (53)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment