Lịch thi của Lương Minh Hiếu

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 2 Truyền dữ liệu 33 B7.02 (51)
09-01-2019 4 2 Hệ thống nhúng Mạng không dây 32 C312 (59)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 5 C306 (38)
16-01-2019 4 2 Quản trị mạng và hệ thống 27 C114 (36)
21-01-2019 2 2 Giải tích 1 C306 (48) Thêm vào bởi :thienvtt ngày 13-12-2018 14:25:47

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment