Lịch thi của Nguyễn Hữu Hiếu

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 2 An toàn mạng máy tính 24 C308 (70)
09-01-2019 4 2 Hệ thống nhúng Mạng không dây 51 C311 (71)
11-01-2019 6 2 Lập trình hệ thống 3 C308 (47)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 22 C205 (52)
16-01-2019 4 2 Quản trị mạng và hệ thống 28 C114 (36)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 18 C305 (52)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment