Lịch thi của Nguyễn Minh Hiếu

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
03-01-2019 5 2 Thiết kế, quản lý và quản trị hệ CSDL 6 E114 (17)
08-01-2019 3 3 Phân tích thống kê 5 E43 (16)
10-01-2019 5 2 Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 5 E33 (16)
11-01-2019 6 2 Quản lý dự án hệ thống thông tin 11 E24 (19)
16-01-2019 4 2 Phân tích thiết kế hệ thống 7 E32 (17)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment