Lịch thi của Nguyễn Trần Trung Hiếu

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
05-01-2019 7 2 Anh văn 2 8 B7.02 (33)
11-01-2019 6 2 Nhập môn công nghệ tri thức & máy học 26 B3.14 (38)
14-01-2019 2 1 Phân tích và thiết kế thuật toán 29 C113 (41)
14-01-2019 2 2 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên 22 C113 (74)
16-01-2019 4 2 Nguyên lý và phương pháp lập trình 1 C306 (36)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment