Lịch thi của Nguyễn Thanh Hoàng

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 2 An toàn mạng máy tính 26 C308 (70)
09-01-2019 4 2 Hệ thống nhúng Mạng không dây 33 B7.08 (63)
11-01-2019 6 2 Lập trình hệ thống 5 C308 (47)
16-01-2019 4 2 Quản trị mạng và hệ thống 30 C114 (36)
17-01-2019 5 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 20 C205 (52)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment