Lịch thi của Bảo Quý Huân

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 2 Truyền dữ liệu 38 B7.02 (51)
03-01-2019 5 3 Thiết kế Mạng 1 B7.02 (44)
04-01-2019 6 3 Ngôn ngữ lập trình C# 34 B5.14 (44)
09-01-2019 4 2 Hệ thống nhúng Mạng không dây 35 B7.08 (63)
14-01-2019 2 3 Lập trình mạng căn bản 53 C205 (55)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment