Lịch thi của Võ Thị Kim Huệ

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
03-01-2019 5 1 Lập trình Java 21 B5.14 (44)
08-01-2019 3 3 Kho dữ liệu và OLAP 39 B7.02 (41)
10-01-2019 5 2 Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 32 B7.08 (49)
10-01-2019 5 3 Quản lý dự án công nghệ thông tin 13 C311 (42)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 16 C311 (53)
17-01-2019 5 1 Cơ sở dữ liệu phân tán 45 C206 (47)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment