Lịch thi của Nguyễn Đăng Hưng

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
05-01-2019 7 2 Anh văn 2 18 B7.08 (27)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 24 C205 (52)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 23 C114 (57)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment