Lịch thi của Cao Minh Huy

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
08-01-2019 3 1 Xác suất thống kê 11 E44 (24)
17-01-2019 5 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 21 C205 (52)
21-01-2019 2 2 Giải tích 2 C107 (51)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment