Lịch thi của Huỳnh Đức Huy

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
03-01-2019 5 2 Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin 36 B6.12 (46)
04-01-2019 6 3 Thiết kế giao diện người dùng 38 B7.02 (51)
10-01-2019 5 2 Internet và công nghệ Web 36 B5.08 (47)
11-01-2019 6 2 Quản lý thông tin 28 C311 (42)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 14 C312 (53)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment