Lịch thi của Lê Hoàng Đức Huy

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
03-01-2019 5 1 Lập trình Java 22 B5.14 (44)
08-01-2019 3 2 Phân tích thiết kế quy trình nghiệp vụ doanh nghiệp 21 B6.12 (51)
10-01-2019 5 1 An toàn và bảo mật thương mại điện tử 47 C305 (48)
10-01-2019 5 3 Quản lý dự án công nghệ thông tin 14 C311 (42)
11-01-2019 6 2 Pháp luật trong thương mại điện tử 26 B6.06 (50)
16-01-2019 4 2 Quản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấp 19 C312 (52)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment