Lịch thi của Phạm Hồng Kha

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 2 Nhập môn công nghệ tri thức & máy học 28 B3.14 (38)
14-01-2019 2 1 Phân tích và thiết kế thuật toán 32 C113 (41)
14-01-2019 2 2 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên 26 C113 (74)
16-01-2019 4 2 Nguyên lý và phương pháp lập trình 2 C306 (36)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 25 C114 (57)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment