Lịch thi của Nguyễn Phúc Minh Khang

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 2 Vi xử lý-vi điều khiển 27 B4.14 (70)
09-01-2019 4 3 Các thiết bị và mạch điện tử 26 B4.14 (65)
14-01-2019 2 2 Thiết kế luận lý số 4 C312 (44)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 18 C311 (53)
21-01-2019 2 2 Giải tích 14 C308 (50)
23-01-2019 4 3 Giới thiệu ngành 11 B5.14 (40)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment