Lịch thi của Lê Tuấn Khoa

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 2 An toàn mạng máy tính 33 C308 (70)
11-01-2019 6 2 Lập trình hệ thống 13 C308 (47)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 17 C312 (53)
16-01-2019 4 2 Quản trị mạng và hệ thống 1 C113 (36)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 19 C311 (53)
21-01-2019 2 2 Giải tích 9 B6.06 (46)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment