Lịch thi của Nguyễn Tuấn Khôi

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 2 Truyền dữ liệu 46 B7.02 (51)
03-01-2019 5 3 Thiết kế Mạng 7 B7.02 (44)
09-01-2019 4 2 Hệ thống nhúng Mạng không dây 38 B7.08 (63)
14-01-2019 2 3 Lập trình mạng căn bản 4 C311 (54)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 27 C114 (57)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment