Lịch thi của Nguyễn Thanh Lễ

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
03-01-2019 5 1 Lập trình Java 4 E42 (21)
03-01-2019 5 2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 14 E32 (24)
09-01-2019 4 2 Thiết kế hướng đối tượng với UML 1 A315 (18)
10-01-2019 5 2 Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 18 A315 (19)
10-01-2019 5 3 Quản lý dự án công nghệ thông tin 18 E44 (20)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment