Lịch thi của Lưu Gia Mẫn

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 2 Phát triển ứng dụng web 35 B5.14 (54)
08-01-2019 3 2 Phân tích thiết kế quy trình nghiệp vụ doanh nghiệp 28 B6.12 (51)
10-01-2019 5 2 Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 35 B7.08 (49)
11-01-2019 6 2 Pháp luật trong thương mại điện tử 32 B6.06 (50)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 19 C312 (53)
16-01-2019 4 2 Quản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấp 27 C312 (52)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment