Lịch thi của Nguyễn Thị Nga

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 2 Phát triển ứng dụng web 37 B5.14 (54)
08-01-2019 3 2 Phân tích thiết kế quy trình nghiệp vụ doanh nghiệp 30 B6.12 (51)
16-01-2019 4 2 Quản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấp 30 C312 (52)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 33 C305 (52)
21-01-2019 2 2 Giải tích 10 B6.06 (46)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment