Lịch thi của Lê Thị Phương Ngân

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
08-01-2019 3 1 Xác suất thống kê 18 B6.12 (69)
17-01-2019 5 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 26 C205 (52)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment