Lịch thi của Phạm Tuấn Nghĩa

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
03-01-2019 5 1 Lập trình Java 10 E32 (18)
03-01-2019 5 2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 12 C301 (22)
09-01-2019 4 2 Thiết kế hướng đối tượng với UML 13 E22 (23)
10-01-2019 5 2 Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 2 C108 (18)
10-01-2019 5 3 Quản lý dự án công nghệ thông tin 5 E43 (16)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 34 C305 (52)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment