Lịch thi của Nguyễn Chánh Nguyên

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
03-01-2019 5 1 Lập trình Java 28 B6.12 (49)
09-01-2019 4 2 Thiết kế hướng đối tượng với UML 26 B5.14 (53)
10-01-2019 5 2 Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 36 B7.08 (49)
10-01-2019 5 3 Quản lý dự án công nghệ thông tin 23 B7.08 (37)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 24 C312 (53)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment