Lịch thi của Nguyễn Lê Nhân

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 2 Vi xử lý-vi điều khiển 6 C101 (24)
09-01-2019 4 3 Các thiết bị và mạch điện tử 6 E23 (16)
14-01-2019 2 2 Thiết kế luận lý số 1 E44 (17)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 25 C311 (53)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment