Lịch thi của Phan Hoàng Nhân

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
08-01-2019 3 1 Xác suất thống kê 16 E24 (23)
17-01-2019 5 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 23 B3.14 (55)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment