Lịch thi của Phan Trung Phát

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 2 Truyền dữ liệu 6 B6.12 (51)
03-01-2019 5 3 Thiết kế Mạng 18 B7.02 (44)
09-01-2019 4 2 Hệ thống nhúng Mạng không dây 48 B7.08 (63)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 40 C114 (57)
23-01-2019 4 3 Giới thiệu ngành 3 B3.14 (53)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment