Lịch thi của Đào Khả Phong

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
05-01-2019 7 2 Anh văn 2 8 B5.14 (30)
11-01-2019 6 2 Nhập môn công nghệ tri thức & máy học 38 B3.14 (38)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 19 B5.14 (41)
14-01-2019 2 1 Phân tích và thiết kế thuật toán 1 C114 (41)
14-01-2019 2 2 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên 33 C113 (74)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 41 C306 (50)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment