Lịch thi của Lê Hoàng Phúc

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 2 Vi xử lý-vi điều khiển 37 B4.14 (70)
09-01-2019 4 3 Các thiết bị và mạch điện tử 34 B4.14 (65)
14-01-2019 2 2 Thiết kế luận lý số 13 C312 (44)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment