Lịch thi của Nguyễn Minh Quân

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 2 An toàn mạng máy tính 47 C308 (70)
09-01-2019 4 2 Hệ thống nhúng Mạng không dây 57 C311 (71)
11-01-2019 6 2 Lập trình hệ thống 26 C308 (47)
16-01-2019 4 2 Quản trị mạng và hệ thống 11 C113 (36)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment