Lịch thi của Mai Việt Quang

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 2 Truyền dữ liệu 11 B6.12 (51)
03-01-2019 5 3 Thiết kế Mạng 22 B7.02 (44)
09-01-2019 4 2 Hệ thống nhúng Mạng không dây 58 C311 (71)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 7 B4.14 (48)
14-01-2019 2 3 Lập trình mạng căn bản 18 C311 (54)
15-01-2019 3 1 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5 C312 (40)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment