Lịch thi của Phan Duy Quang

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
09-01-2019 4 1 Hệ điều hành 27 B5.14 (41)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 4 B5.08 (50)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 45 C306 (50)
16-01-2019 4 2 Quản trị mạng và hệ thống 12 C113 (36)
17-01-2019 5 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 29 C205 (52)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment