Lịch thi của Lê Phạm Hoàng Sơn

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
09-01-2019 4 1 Hệ điều hành 44 B6.12 (77)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 9 C308 (51)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment