Lịch thi của Nguyễn Thành Tài

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
17-01-2019 5 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 4 C306 (54)
21-01-2019 2 2 Giải tích 2 C108 (22)
21-01-2019 2 3 Nhập môn mạch số 8 E34 (21)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment