Lịch thi của Nguyễn Ngọc Tâm

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 2 An toàn mạng máy tính 52 C308 (70)
11-01-2019 6 2 Lập trình hệ thống 30 C308 (47)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 46 C205 (52)
16-01-2019 4 2 Quản trị mạng và hệ thống 14 C113 (36)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 46 C305 (52)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment