Lịch thi của Trần Nhân Tâm

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
03-01-2019 5 1 Lập trình Java 8 E42 (21)
03-01-2019 5 2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 15 E32 (24)
09-01-2019 4 2 Thiết kế hướng đối tượng với UML 4 A315 (18)
10-01-2019 5 2 Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 6 C108 (18)
10-01-2019 5 3 Quản lý dự án công nghệ thông tin 4 E42 (20)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment