Lịch thi của Nguyễn Hoàng Nhật Tân

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
03-01-2019 5 1 Lập trình Java 9 E42 (21)
03-01-2019 5 2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 17 C301 (22)
09-01-2019 4 2 Thiết kế hướng đối tượng với UML 17 E22 (23)
10-01-2019 5 3 Quản lý dự án công nghệ thông tin 9 E43 (16)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 47 C205 (52)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment