Lịch thi của Nguyễn Hàm Thiệu

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
04-01-2019 6 3 Thiết kế giao diện người dùng 7 B6.12 (50)
10-01-2019 5 2 Internet và công nghệ Web 6 B4.14 (48)
18-01-2019 6 2 Anh văn 1 13 C206 (32)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment