Lịch thi của Vũ Đức Thịnh

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 1 E24 (20)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 7 E34 (24)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment