Lịch thi của Đặng Trần Ngọc Tiến

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 2 An toàn mạng máy tính 59 C308 (70)
05-01-2019 7 2 Anh văn 2 15 B3.20 (30)
11-01-2019 6 2 Lập trình hệ thống 37 C308 (47)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 20 B5.14 (41)
16-01-2019 4 2 Quản trị mạng và hệ thống 23 C113 (36)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 50 C305 (52)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment