Lịch thi của Hồ Duy Tiến

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 2 Phát triển ứng dụng web 48 B5.14 (54)
07-01-2019 2 3 Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động 46 B7.08 (48)
08-01-2019 3 2 Phân tích thiết kế quy trình nghiệp vụ doanh nghiệp 45 B6.12 (51)
10-01-2019 5 3 Quản lý dự án công nghệ thông tin 49 B6.06 (51)
16-01-2019 4 2 Quản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấp 45 C312 (52)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment