Lịch thi của Dương Thạnh Tín

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
17-01-2019 5 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 10 C306 (54)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment