Lịch thi của Phạm Đức Toàn

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
09-01-2019 4 1 Hệ điều hành 52 B6.12 (77)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 13 B3.14 (49)
23-01-2019 4 3 Giới thiệu ngành 21 B5.14 (40)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment