Lịch thi của Phan Minh Toàn

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
03-01-2019 5 3 Kiểm chứng phần mềm 10 E22 (17)
08-01-2019 3 1 Xác suất thống kê 2 E42 (23)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment