Lịch thi của Bùi Diệu Trâm

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 8 B3.14 (51)
17-01-2019 5 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 35 B3.14 (55)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment