Lịch thi của Đặng Quốc Trung

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
03-01-2019 5 1 Lập trình Java 33 B5.14 (44)
08-01-2019 3 3 Kho dữ liệu và OLAP 40 B7.02 (41)
10-01-2019 5 2 Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 49 B7.08 (49)
10-01-2019 5 3 Quản lý dự án công nghệ thông tin 32 C311 (42)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 42 C312 (53)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 35 C311 (53)
17-01-2019 5 1 Cơ sở dữ liệu phân tán 47 C206 (47)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment