Lịch thi của Trần Đình Trung

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 2 Nhập môn công nghệ tri thức & máy học 24 B4.14 (42)
14-01-2019 2 1 Phân tích và thiết kế thuật toán 43 C206 (65)
14-01-2019 2 2 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên 26 C306 (44)
16-01-2019 4 2 Nguyên lý và phương pháp lập trình 1 B3.14 (36)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 3 C206 (52)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment