Lịch thi của Trần Đức Trung

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 2 Truyền dữ liệu 30 B6.12 (51)
03-01-2019 5 3 Thiết kế Mạng 37 B7.02 (44)
05-01-2019 7 2 Anh văn 2 13 B1.14 (31)
08-01-2019 3 1 Xác suất thống kê 13 B5.14 (52)
09-01-2019 4 2 Hệ thống nhúng Mạng không dây 47 C312 (59)
14-01-2019 2 3 Lập trình mạng căn bản 36 C311 (54)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment