Lịch thi của Nguyễn Nhật Trương

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 2 Nhập môn công nghệ tri thức & máy học 10 B1.14 (40)
14-01-2019 2 1 Phân tích và thiết kế thuật toán 16 C114 (41)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 10 C305 (52)
16-01-2019 4 2 Nguyên lý và phương pháp lập trình 2 B3.14 (36)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment