Lịch thi của Nguyễn Thanh Tú

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 2 An toàn mạng máy tính 61 C308 (70)
09-01-2019 4 2 Hệ thống nhúng Mạng không dây 64 C311 (71)
11-01-2019 6 2 Lập trình hệ thống 39 C308 (47)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 7 C114 (52)
16-01-2019 4 2 Quản trị mạng và hệ thống 25 C113 (36)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment