Lịch thi của Trần Thanh Tú

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 2 Vi xử lý-vi điều khiển 49 B4.14 (70)
09-01-2019 4 3 Các thiết bị và mạch điện tử 45 B4.14 (65)
14-01-2019 2 2 Thiết kế luận lý số 24 C312 (44)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment